Изработка на механични детайли | Изделия от листов материал | Инструментална екипировка | Механичен монтаж | Механичен дизайн

Беше завършен проект по поръчка на Acrolcar – Италия.

Беше конструирана и изработена шприцформа за държач:

Нови мощности

От края на месец Юни 2006 в нашия механичен цех беше закупен нов ЦПУ вертикален обработващ център HAAS VF1.